Odborné školenia

Aktuálne termíny


Prihláste sa na vybraný termín a tému vyplnením ON LINE prihlášky pod termínmi každého školenia.
V prípade záujmu o internú formu priamo u Vás vyplňte kontaktný formulár pod označením "Kontakt" nižšie.  Uveďte počet účastníkov, miesto konania a požadovaný termín/obdobie.

INTRASTAT-SK 2019 - viac než len o štatistike

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 11.7.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 120 €, Trnava

Kedy: 21.8.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 120 €, Trnava

Kedy: 27.8.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 151 €, Bratislava 

Kedy: 12.9.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 120 €, Trnava 

Kedy: 2.10.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 151 €, Bratislava  

Kedy: 13.11.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 151 €, Bratislava   

Kedy: 14.11.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 120 €, Trnava  

Kedy: 12.12.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 120 €, Trnava   

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

BREXIT A COLNÉ POSTUPY

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 3.10.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 80 €, Trnava

Kedy: 29.10.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 80 €, Bratislava 

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom  

Colná deklarácia

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 17.10.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 120 €, Trnava

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom  

Colná hodnota a colnotarifné zatriedenie tovaru

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku. 

Kedy: 2.7.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 120 €, Trnava 

Kedy: 16.10.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 150 €, Bratislava

Kedy: 3.12.2019 od 9:00 do 15:00 h.;  120 €, Trnava

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

Colná politika a medzinárodný obchod 

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 19.9.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 120 €, Trnava

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom  

Colná problematika pre logistiku 

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 4.7.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 120 €, Trnava 

Kedy: 17.9.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 120 €, Trnava

Kedy: 19.12.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 120 €, Trnava

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom  

Colné hodnotenie (poznámky, komentáre, závery, rozsudky)

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 31.10.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 120 €, Trnava

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

Colné konanie pri dovoze a vývoze

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 30.7.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 120 €, Trnava

Kedy: 10.9.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 150 €, Bratislava

Kedy: 24.10.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 120 €, Trnava

Kedy: 10.12.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 120 €, Trnava  

Kedy: 11.12.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 160 €, Bratislava 

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

Colné kontroly, kontroly po prepustení a audity

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 20.8.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 120 €, Trnava

Kedy: 8.10.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 120 €, Trnava 

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

Colné právo SR a EÚ 

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 29.10.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 120 €, Trnava

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

Colnotarifné zatriedenie a pôvod tovaru 

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 7.11.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 120 €, Trnava

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

Colnotarifné zatriedenie, postup, príklady, návody

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 1.8.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 120 €, Trnava

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

Colný kódex Únie a colné predpisy komplexne 

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 22.8.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 120 €, Trnava

Kedy: 11.9.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 148 €, Bratislava  

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

Colný sadzobník, zmeny kombinovanej nomenklatúry 2019/2020

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 4.12.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 150 €, Bratislava 

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom    

Dohovor CMR, nákladný list CMR, colné  predpisy

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 23.7.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 120 €, Trnava

Kedy: 8.8.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 120 €, Trnava

Kedy: 9.10.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 150 €, Bratislava 

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

INCOTERMS 2010 - medzinárodné obchodné doložky

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 25.7.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 120 €, Trnava

Kedy: 27.8.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 120 €, Trnava

Kedy: 18.9.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 139 €, Bratislava

Kedy: 1.10.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 120 €, Trnava 

Kedy: 5.11.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 120 €, Trnava  

Kedy: 6.11.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 139 €, Bratislava 

Kedy: 5.12.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 120 €, Trnava  

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

Medzinárodné zasielateľstvo a colná problematika

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 16.7.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 120 €, Trnava

Kedy: 15.10.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 120 €, Trnava 

Kedy: 26.11.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 120 €, Trnava

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

Odborný kurz pre osoby zodpovedné za colné záležitosti

Štvordňový kurz určený pre odbornú spôsobilosť osôb zodpovedných za colné záležitosti 

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 24.-27.9.2019 denne od 9:00 do 15:00 h.; 450 €, Trnava

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

Práva a povinnosti deklaranta 

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 22.10.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 120 €, Trnava

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom     

Pravidlá pôvodu-Level 1-Výklad pravidiel, pôvodné výrobky

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 5.9.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 120 €, Trnava

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

Pravidlá pôvodu-Level 2-Dôkazy o pôvode

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 10.10.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 120 €, Trnava

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

Pravidlá pôvodu - Level 3 - Dodávateľské vyhlásenia

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 28.11.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 120 €, Trnava

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

Preferenčný pôvod tovaru v medzinárodnom obchode

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 18.7.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 120 €, Trnava

Kedy: 20.11.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 150 €, Bratislava  

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

Schválený hospodársky subjekt - AEO Certifikácia

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 9.7.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 120 €, Trnava

Kedy: 3.9.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 120 €, Trnava

Kedy: 12.11.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 120 €, Trnava

 Kedy: 17.12.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 120 €, Trnava 

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

Základný odborný colný kurz-minimum colného deklaranta

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Trojdňový kurz určený pre základy colného deklaranta

Kedy: 13.-15.8.2019 denne od 9:00 do 15:00 h.; 450 €, Trnava

Kedy: 22.-24.10.2019 denne od 9:00 do 15:00 h.; 450 €, Bratislava 

Kedy: 19.-21.11.2019 denne od 9:00 do 15:00 h.; 450 €, Trnava 

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom